Twitter
Close Menu

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Sam's Wereld van Textiel...

Een inzamelfaciliteit van Geld voor de School laat zich goed combineren met het lespakket ‘Sam’s Wereld van Textiel’ van Stichting Sam’s Kledingactie.

Jong geleerd… bewustwording bij kinderen
Duurzaamheid, recycling, klimaatverandering; het zijn onderwerpen waar we steeds vaker over horen en die ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden.
We kunnen er zo langzamerhand niet meer omheen om hier niets mee te doen.
Stichting Sam’s Kledingactie vindt het daarom belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden gemaakt van wat er leeft in de maatschappij om hen heen. Dat ze oog hebben voor hun omgeving: voor het klimaat, het milieu maar zeker ook voor hun medemens.

Lespakket voor midden- en bovenbouw
Speciaal voor basisscholen bieden zij daarom het lespakket Sam’s Wereld van Textiel aan.
Dit pakket is ontwikkeld in samenwerking met Podium (bureau voor communicatie en educatie) en  is in 2015 onderscheiden met een Comenius EduMedia Award, welke jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest innovatieve educatieve producten uit Europa.
Het lespakket bestaat uit de educatieve en interactieve prezi-presentatie voor de middenbouw en bovenbouw (groep 5/6 en 7/8). In deze digitale module leren kinderen op een leuke manier over de verschillende aspecten van textiel, over hergebruik & recycling en over ontwikkelingshulp.

Actieve inzet
Stichting Sam’s Kledingactie vindt het erg belangrijk dat kinderen zich actief inzetten voor maatschappelijke projecten, maar ook dat ze weten waaróm ze dat doen.
Veel scholen zamelen kleding in, maar meestal zijn de kinderen zich er niet bewust van waarom dit wordt gedaan.
Sam’s Wereld van Textiel biedt leerlingen de mogelijkheid zich te oriënteren op de wereld om hen heen aan de hand van actuele thema’s als hergebruik, mode en ontwikkelingshulp.
Op een leuke en speelse manier worden het nut en de noodzaak van een kledingactie uitgelegd waardoor dit meer gaat leven bij kinderen.

Feestelijke afsluiting
Het project kan worden afgesloten met een feestelijke actiedag, waarbij er diverse activiteiten en workshops rondom het thema ‘textiel’ zullen zijn en er uiteraard de hele dag kleding kan worden ingeleverd. A&F Trading, initiator van Geld voor de School, ondersteunt graag bij de organisatie van deze dag.

Sam-Sam
Een kledinginzameling via Geld voor de School kan jaarlijks tussen de € 1.000 en € 5.000 euro opbrengen, het gebruik van de inzamelfaciliteit is geheel gratis.

Wanneer u er voor kiest om het lespakket Sam’s wereld van Textiel op uw school toe te passen dan worden deze opbrengsten 1 jaar lang Sam-Sam verdeeld: een deel is voor uw school en u doneert een deel aan stichting Sam’s Kleding (tot een maximumbedrag van € 250,-)

De donaties aan Sam’s komen dan ten goede aan kinderprojecten in binnen- en buitenland. 

Win-Win
Kort samengevat: het combineren van Sam’s Wereld van Textiel en een inzamelfaciliteit van Geld voor de school leveren uw school uiteindelijk een prachtige win-winsituatie op:

  • Sociaal-bewuste leerlingen die hebben geleerd hoe zij zelf iets kunnen betekenen op het vlak van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid

  • Een extra potje voor de school waar leuke dingen voor en/of met de leerlingen van kan worden gedaan.

  • Een bijdrage aan het goede doel

Bent u geïnteresseerd in het lespakket Sam’s Wereld van Textiel i.c.m. een inzamelfaciliteit van Geld voor de School? Neem dan voor meer informatie contact op met Monique Arends via info@geldvoordeschool.nl of 085-0702857.

Meer informatie over Stichting Sam’s Kledingactie vindt u op www.samskledingactie.nl

Download onze folder
Download onze folder
Wat een kledingactie uw school kan opleveren:
Wat een kledingactie uw school kan opleveren